Výjimka probudila zájem patnácti firem o holešovskou zónu

13.4.2021

Rada Zlínského kraje, která je zároveň valnou hromadou akciové společnosti Industry Servis spravující pro Zlínský kraj Strategickou průmyslovou zónu (SPZ) Holešov, odvolala v únoru z funkce předsedkyně představenstva této společnosti Věru Fouskovou a na základě výběrového řízení s účinností od 1. března zvolila do funkce předsedy představenstva Lucii Pluhařovou. Od nového vedení si kraj slibuje rozvoj této strategické průmyslové zóny, kterou potřebuje do roku 2040 obsadit.
„V současné době jednáme s patnácti zájemci o koupi pozemku v SPZ Holešov. Ceníme si toho, že zájem o vstup mají investoři s různorodým zaměřením co do velikosti i charakteru činností a mnozí z nich se zabývají inovativními obory, což velmi vítáme. Ráda bych zdůraznila fakt, že při posuzování činnosti vždy klademe důraz na moderní principy ochrany životního prostředí, zejména je brán zřetel na ochranu podzemních vod. Z uvedených patnácti firem bylo minulé vedení v kontaktu s deseti z nich, ostatní jsou nově příchozí, se kterými proběhlo úvodní jednání během měsíce března,“ řekla předsedkyně představenstva Lucie Pluhařová.
Všichni potenciální zájemci mají sídlo podnikání v ČR, jedná se zejména o regionální podnikatele ze Zlínského a Olomouckého kraje, kteří potřebují rozšířit své výrobní kapacity nebo řeší vlastní zázemí namísto nájmu. Zvýšená poptávka o vstup do SPZ Holešov je ve větší míře důsledkem rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu, jenž umožnil vstup menším a středním firmám. „K dnešnímu dni jsou rozpracovány čtyři investiční záměry v centrální části zóny s předpokladem výstavby během roku 2022 a další tři firmy plánují výstavbu do konce roku 2023. Tyto firmy mají buď již podepsanou kupní smlouvu s odkládací podmínkou, případně budoucí kupní smlouvu a pracují na projektové dokumentaci, nebo kupní smlouva je ve fázi těsně před podpisem. Konkrétní jména firem vám bohužel nemohu sdělit z důvodu, že firmy nechtějí předem prezentovat své záměry,“ dodala Lucie Pluhařová.