Ve Skašticích osadí fotovoltaické panely

18.4.2024

Obec získala dotaci ve výši až tři miliony korun z prostředků Modernizačního fondu EZ, kterou využije na instalaci fotovoltaických panelů s akumulací do baterií. Pro obce a města se nabízí výzvy z Modernizačního fondu z programu RES+, který aktuálně poskytuje dotace pro obce do i nad 3 000 obyvatel. Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Obecní fotovoltaika je dnes investice s jednoduchou realizací a rychlou návratností. „Dotace jsou přiznané a investice se bude realizovat v letošním roce. Instalovat budeme FVE na kabinách fotbalového hřiště a na čistírně odpadních vod, která má velmi energeticky náročný provoz. Plánujeme také instalaci na budově mateřské školy, tam je to však trošku složitější, protože jde o historickou budovu a potřebujeme vyřešit ještě některá povolení. U kabin počítáme s napojením na veřejné osvětlení,“ řekl starosta Skaštic Jaromír Přikryl.

Cílem instalace FVE je snížit obecní výdaje za elektrickou energii a využít energii solární. Obec tak reaguje na navýšení cen elektrické energie a využívá štědrých dotačních možností ze strany Evropské unie v oblasti energetiky.