V Pravčicích se staví na posledních obecních pozemcích

21.3.2023

V roce 2020 nechala obec Pravčice zpracovat projekt týkající se zasíťování lokality Němčická ulice, ve které má být celkově devět nových rodinných domů. V současné době je již několik domů rozestavěných.
V současné době se staví kanalizace a vodovod. Dotace byla přiznána na 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek a více projektů nepokryje. Celkem obdržela obec z ministerstva pro místní rozvoj dotaci na technickou infrastrukturu zasíťování nových rodinných domů 1,35 mil. Kč. Výstavbu provádí společnost Rovina stavební.
„Dotace nám pokryla přibližně z poloviny výstavbu vodovodu a kanalizace. Tato investice je již téměř dokončená. Plánovali jsme tam také vybudování chodníku, ale na něj jsme dotaci nedostali, tak musíme ještě s výstavbou počkat. Z vlastních prostředků vybudujeme část veřejného osvětlení,“ uvedla starostka Pravčic Šárka Gahurová.
Výstavba ve směru na Němčice bude poslední na obecních pozemcích, víc jich obec určených k výstavbě rodinných domů nemá.
„Zájem by zřejmě byl, ale bohužel už nemáme co nabídnout. V územním plánu je nějaké zamýšlené stavební území, ale to není ve vlastnictví obce,“ dodala Šárka Gahurová.