V Chropyni se změnil koeficient daně z nemovitostí

16.11.2023

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje místní koeficient daně z nemovitých věcí pro celé území města a místních částí, a to ve výši 2. Vybraná daň z nemovitých věcí, které se nacházejí na území obce, je v plné výši příjmem rozpočtu města.

„Změna obecně závazné vyhlášky je připravena tak, že zvýšení daně z nemovitých věcí běžný občan téměř nepozná. Nejvíce to pocítí velké podnikatelské subjekty. Firmy využívají infrastrukturu města a měly by se nějakým způsobem podílet na obnově města. Zdražení zasáhne také pronajímatele bytů. Navržené zvýšení daně z nemovitých věcí představuje přínos cca 4 mil. Kč do rozpočtu města,“ uvedl starosta Chropyně Michal Vlasatý.

Koeficient mohl být až ve výši 5, ale vzhledem k tomu, že Chropyně v minulosti nikdy koeficient nenavyšovala, byla navržena taková jeho výše, která se zdá v tuto chvíli únosná a reálná. V budoucnu samozřejmě ke zvýšení dojít může. Obce mohou od loňska stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už není třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Koeficient je možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto postupem mohou obce zvýšit daň například jen pro jejich části, ve kterých se nacházejí průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí.