V bývalé knihovně vzniknou nájemní byty

4.7.2024

Město Chropyně se rozhodlo prodat pozemek a budovu bývalé knihovny, které se nacházejí v zanedbaném stavu, družstvu PIGTAIL ze Sobělic. Kupní cena činí dva miliony korun a veškeré náklady spojené s prodejem ponese kupující.

Budova bývalé knihovny byla již delší dobu ve špatném technickém stavu. Podle starosty města Michala Vlasatého trpí zejména vzlínající zemní vlhkostí v podzemním podlaží a částečně i v 1. nadzemním podlaží, což vedlo k narušení statiky objektu. Statik v roce 2017 navrhl pro stabilizaci budovy opatření s odhadovanými náklady přibližně 2,5 milionu korun. Navazující náklady na rekonstrukci by však byly neúměrně vysoké.

„Náklady na zajištění budovy a její modernizaci, případně na demolici s následným využitím pozemku pro zatím nespecifikované účely, jsou příliš vysoké,“ vysvětlil starosta Vlasatý. Alternativou rekonstrukce bylo zbourání objektu, což by stálo mezi 2 až 3 miliony korun.

Po zvážení všech možností město dospělo k závěru, že prodej nemovitosti je nejlepším řešením. Družstvo PIGTAIL, které vlastní několik ubytoven a nájemních domů, projevilo zájem o tuto nemovitost. Podle jednatele společnosti má být část budovy zbourána a zbytek rekonstruován pro vytvoření nájemních bytů.

Starosta Vlasatý se setkal s jednatelem společnosti a získal ujištění, že v nově vzniklých nájemních bytech nebudou ubytováváni tzv. nepřizpůsobiví občané, čímž by se předešlo vzniku vyloučené lokality.