V Bařicích připravují přestavbu obecního úřadu

28.3.2024

Obec podala v rámci nového dotačního programu Zlínského kraje na projektové dokumentace žádost o finanční podporu na projekt, který řeší rekonstrukci a přestavbu budovy obecního úřadu. Obec může získat dotaci, která pokryje až 60 % nákladů v maximální výši 200 tis. Kč.

„Zatím není jasné, zda s žádostí o dotaci uspějeme nebo ne. Máme vysoutěženého dodavatele projektové dokumentace,“ podotkla starostka Bařic Věra Halamová. Budova, kde nyní sídlí obecní úřad, byla postavena kolem roku 1880 jako hospodářské stavení. Ve dvoře jsou bývalé chlévy, které slouží jako sklady pro techniku. Pro účely obecního úřadu se objekt opravoval na začátku 70. let minulého století. Od té dob už nedošlo k žádným změnám.

„Oprava to bude zásadní a obecní úřad bude v průběhu stavebních prací uzavřen. Dole býval dřív obchod, který jsme už přestavěli na víceúčelový prostor, kde je také knihovna. Naší představou je, že se prostor po rekonstrukci bude využívat jako skladiště a knihovna se přestěhuje do patra, kde zůstaly nevyužívané prostory bývalé ordinace. Nabízí se možnost v budově postavit výtah, který by sloužil jak lidem, kteří přijdou na obecní úřad, tak těm, kdo půjdou do knihovny,“ dodala Věra Halamová.