Termín otevření dálnice je nejistý

23.5.2024

Kdy bude skutečně dostavěna a zároveň zprovozněna dálnice D49 z Hulína do Fryštáku není v současné době zřejmé. Nejvyšší správní soud totiž v minulém týdnu vyhověl podnětu spolku Děti Země, čímž pozbylo právní moci stavební povolení.

„Stavba se okamžitě nezastaví, ale bude se muset zakonzervovat. V té chvíli bychom způsobili zásadní škody, protože jsou tam vrstvy, které by došly k degradaci. V tuto chvíli ve spolupráci se stavebním úřadem vytipujeme práce, které povedou k tomu, abychom stavbu zakonzervovali. Pokud by se nepodařilo obnovit stavební povolení do právní moci, tak bude stavba muset být v nějaké fázi zastavena. Věřím, že komise právní moc stavebního rozhodnutí nakonec potvrdí. Jsem přesvědčen, že se nakonec vše podaří vyřešit včas, aby se D49 stihla letos v prosinci otevřít,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí městského soudu v Praze z dubna 2022 a rozhodnutí ministra dopravy, kterým byla potvrzena právní moc stavebního povolení, což ohrožuje zprovoznění stavby v letošním roce.

Další postup ohledně správního rozhodnutí je zejména na rozkladové komisi Ministerstva dopravy, kam byl spis vrácen. Z hlediska stavby musí být stanoven rozsah konzervačních prací.