Snížit hustotu dopravy mohou navržené obchvaty Kroměříže

27.7.2021

Město Kroměříž si nechalo zpracovat plán udržitelné městské mobility, který má pomoct zlepšit dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví. V Kroměříži chtějí jít cestou podpory chodců, cyklistů i veřejné hromadné dopravy.
Navíc jsou navrženy obchvaty města a změna dopravní obsluhy sídliště Oskol, které by mělo být připojeno tak, aby byla preferována pěší, cyklistická a veřejná hromadná doprava. Město v současné době nemá vybudovány obchvaty mimo dálnici D1.
Navržen je východní obchvat II. třídy z Kotojedské ulice do ulice Jožky Silného, dále jižní obchvat z ulic Osvoboditelů přes Havlíčkovu na Lutopeckou a obchvat Vážan z komunikace II/432 přes Lesní a Kotojedskou ulici. Výstavba by měla být realizována do roku 2030 a náklady podle současných cen se odhadují na 300 milionů korun.
Pro zvýšení bezpečnosti v silničním provozu plán navrhuje úpravy stávajících křižovatek Havlíčkova – Velehradská a Obvodová – U Rejdiště, kde jsou navrženy okružní křižovatky za celkem 30 milionů korun.
Úpravami by měly projít také křižovatky Albertova – Penny, Velehradská – Páleníčkova, Velehradská – Sokolovská a Velehradská – Čs. armády.
Zpracovaný plán udržitelné městské mobility přinesl také několik zajímavých statistických údajů. Patří mezi ně například 128 zjištěných nevyhovujících přechodů a míst pro přecházení, nebo navýšení délky cyklistických stezek z 6 na 17 kilometrů, a to do roku 2030. V rámci měření intenzity dopravy je nejfrekventovanější doprava v ulici Hulínská, kde projede za 24 hodin přibližně 25 tisíc vozidel. Následují ulice 1. máje a Tovačovského (obě 20 tis.). Pro srovnání dálnici D1 u Kroměříže využije denně přibližně 17 tisíc vozidel.