Radnice najala odborníka

13.4.2021

Proč není v Kroměříži více cyklostezek je častá otázka každého, kdo pravidelně nebo jen občas projíždí městem na kole. I když se na městských silnicích objevily cyklopruhy, bezpečnou jízdu tyto pruhy cyklistům nezaručí. Nové cyklostezky – zcela oddělené od automobilové dopravy – se nedaří stavět, ať již z důvodu husté městské zástavby nebo složitých pozemkových vztahů.
Jistou nadějí bylo v minulém volebním období zřízení nové pozice cyklokoordinátora, bohužel ani po několika letech plánování změn v cyklodopravě se Kroměříž žádných velkých změn nedočkala. Letos v lednu vypsala radnice výběrové řízení na pozici se složitým názvem: provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti městské mobility a geoinformatiky. Do výběrového řízení se bohužel přihlásila pouze jedna uchazečka, která však nesplňovala stanovená kriteria, konkrétně vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru geoinformatiky.
„Na radnici není člověk věnující se rozvoji činnosti v oblasti městské mobility, především pěší a cyklistické infrastruktury, a také vzhledem k podpoře mobility především rozvoji cyklistiky a rekreace obyvatel ve městě a blízkém okolí. Proto se město rozhodlo navázat spolupráci s odborníkem na tvorbu naučných a tematických stezek a cyklotras,“ sdělil za kroměřížskou radnici Jan Vondrášek a dodal, že město uzavřelo smlouvu o poskytování těchto služeb s geoinformatikem a kartografem Martinem Gabryšem. Do jeho kompetence bude spadat provádění konzultační, poradenské a odborné činnosti v oblasti městské mobility především v cyklistické a pěší dopravě, ať již se jedná o cyklostezky, smíšené stezky, chodníky či dopravní značení. Dále bude zastupovat město při řešení rozvoje cyklistické dopravy ve městě a jeho okolí v roli městského cyklokoordinátora, zastupovat bude také město při řešení dopravních záležitostí. „Bude také mimo jiné konzultantem při revitalizaci volnočasových areálů pro sportovně-rekreační činnost města Kroměříže,“ doplnil Jan Vondrášek.
Martin Gabryš bude spolupracovat například na projektech Odpočinkový a běžecký okruh Šlajza, Agility hřiště Vážany, Pumptrack Kroměříž, Lesopark Barbořina, Revitalizace Naučné stezky Hráza a Singletrail Hvězda. Radnice za tyto služby bude Martinu Gabryšovi platit za každou odpracovanou hodinu 400 korun.