Prodej stavebních pozemků byl zahájen

28.6.2022

Zájemci o pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů mohou podat své žádosti na MÚ Hulín do 13. července. Radnice v I. kole výzvy nabízí 18 pozemků, každý z nich o rozloze 2 501 m2 za ceny od 2,9 mil. Kč do 4 mil. Kč. V současné době nejsou pozemky napojeny na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu.
Město Hulín zajistí na své náklady výstavbu technické infrastruktury, která bude zahájena nejpozději do října letošního roku.  Výběr kupujícího proběhne na základě prodeje obálkovou metodou. Rozhodujícím kritériem je výše ceny, kterou zájemce nabídne a ve stanovené lhůtě uhradí na účet obce. Pozemky, které nebudou prodány v I. kole prodeje, se nabídnou k prodeji v II. kole. To bude vypsáno 3. srpna. Podmínky pro prodej budou shodné s podmínkami v I. kole. Druhého kola se smí zúčastnit i právnická osoba.