Pro regiony je připraveno 8,5 miliardy korun

11.1.2022

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021–2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun.
Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukci památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.
Požadavky na dotace vznikají přímo v regionech.
Proto jsou po celé republice tzv. MAS, které nejlépe vědí, co místní podnikatelé i veřejná správa potřebují a co je trápí. První MAS začaly v České republice vznikat v roce 2002. V Česku působí na 180 regionálních společenství, zhruba polovinu financí MAS poskytuje Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. V posledním období EU dotací (tzv. programovém období) to bylo zhruba 8 miliard korun. Oproti období 2014-2020 nově přibyla podpora rekonstrukcí veřejných prostranství a budování veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.