Přechod na LED technologii přináší bezpečnost i úspory

20.6.2024

Obec Horní Lapač se chystá dokončit rozsáhlou revizi veřejného osvětlení, která zahrnuje výměnu starých sodíkových světel za moderní LED technologii. Tato rekonstrukce slibuje zvýšení bezpečnosti chodců i silničního provozu díky intenzivnějšímu osvětlení. Současně bude nové veřejné osvětlení vybaveno soumrakovými čidly, která umožní regulaci svitu během nočních hodin, kdy je na ulicích minimální pohyb lidí. Přechod na LED světla také přinese značné úspory elektrické energie a snížení provozních nákladů.

„U hlavního tahu jsme vyměnili 22 světel už v roce 2020. Loni jsme instalovali nové osvětlení kolem stavby místní komunikace u zemědělského družstva. Hradili jsme ho z vlastních prostředků, protože na veřejné osvětlení nebyly dotace. Byly jen na opravy. Jsou tam instalována svítidla, která se stmívají a mají daleko menší odběr,“ uvedla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Výměna svítidel v obci probíhá postupně, přičemž přibližně polovina svítidel již byla vyměněna. Rekonstrukce veřejného osvětlení je nejen krokem k modernizaci obce, ale také k vyšší ekologické udržitelnosti díky snížení energetické náročnosti.