Covid prověřil akceschopnost, nyní má stanice o čtyři zaměstnance více

20.7.2021

Více než rok intenzivně zaměstnává pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS) problematika spojená s onemocněním covid-19. V současné době se zaměřují na kontrolu dodržování aktuálně platných povinností stanovených jednotlivými mimořádnými a ochrannými opatřeními. Provádějí namátkové kontroly karanténních opatření v podnicích, školách, sociálních zařízeních a u občanů.
„V rámci těchto kontrol se zaměřujeme zejména na dodržování povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, dodržování bezpečných odstupů a povinností, které mají za cíl zpomalit, minimalizovat vzájemné kontakty a hlavně zamezit přenosu onemocnění covid-19. Kromě kontrolní činnosti zodpovídají pracovníci i dotazy a vysvětlují nutnost dodržování nastavených ochranných protiepidemických opatření,“ sdělila za KHS Zlínského kraje Vendula Ševčíková.
V souvislosti s šířením onemocnění covid-19 evidují KHS značný nárůst žádostí o prošetření podmínek vzniku nemoci z povolání v důsledku onemocnění covid-19, a to především z řad zdravotnického personálu nemocnic a sociálních služeb. Nadále pokračuje trasování. Cílem účelného a rychlého trasování je zachytit co nejvíce kontaktů, aby došlo ke zpomalení šíření onemocnění. „V rámci velkého navýšení činností a úkolů v souvislosti s řešením epidemie byl KHS od 1. 7. 2020 na základě rozhodnutí Vlády ČR oproti roku 2019 navýšen počet služebních míst o čtyři. V současné době máme všechna místa personálně obsazená. V období pandemie jsme získali nové zkušenosti, které můžeme využít v budoucnu. Je to především jednotnost, týmovost kolektivu a vědomí, že v těžkých dobách jsme schopni jít v pracovním nasazení až na hranici sil,“ zdůraznila Vendula Ševčíková.