Největší investicí bude oprava smuteční síně

24.1.2023

Na posledním loňském zasedání schválili holešovští zastupitelé návrh rozpočtu na rok 2023. Ten počítá s mírným schodkem (36 mil. Kč), který je však z větší části pokryt zůstatkem z roku 2022. Předpokládány jsou příjmy 320 mil. Kč a výdaje 356 mil. Kč. Vedení města zohlednilo při sestavování rozpočtu složitou ekonomickou situaci, i přesto však počítá s investičními výdaji ve výši 102 milionů, což je necelých 29 % výdajů rozpočtu.
Mezi kapitálovými výdaji velká část financí míří do velmi inovativních investic. Největší investicí roku 2023 by měla být revitalizace zelené střechy na smuteční síni za více než 12 milionů Kč. Deset milionů je připraveno na druhou etapu rekonstrukce sportcentra.
Dalšími zajímavými investicemi schválenými v rozpočtu jsou bezpochyby například pořízení fotovoltaiky na budovu sportcentra, kde se počítá s investicí ve výši 4 mil. Kč, vybudování podzemních kontejnerů nebo pořízení elektronické úřední desky.
Schválený rozpočet počítá i s investicemi do infrastruktury. Mělo by proběhnout dokončení revitalizace ulice Plačkov v rámci druhé etapy za šest milionů korun, vybudování parkoviště v ulici Tovární za 5 mil. Kč nebo první etapa revitalizace ulice Očadlíkova, kde se předpokládají výdaje ve výši 5 mil. Kč.
Mezi další významné investice patří rekonstrukce hasičské zbrojnice, kde proběhne výměna oken, vrat, úprava elektroinstalace i rozvodů vody (4,5 mil. Kč) nebo rekonstrukce veřejného osvětlení (4 mil. Kč).