Nejstarším exponátem výstavy bude Gregoriánský sakramentář z devátého století

15.6.2021

Nově zpřístupněná gotická místnost v prvním patře věže kroměřížského Arcibiskupského zámku bude hostit další výstavu. Doposud vystavovaný restaurovaný obraz Panny Marie Křtinské a související historické tisky tam od 17. června doplní rukopisy pocházející z 9. až 16. století.
Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené v knihovně Arcibiskupského zámku. Mnohé z nich byly nově objeveny, autorsky určeny či datovány v rámci podrobného studia sbírky, jehož výsledkem bude katalog připravovaný autorským týmem specialistů. Nejstarším rukopisem zámecké knihovny je Gregoriánský sakramentář z 2. poloviny 9. století, elegantní kodex psaný karolinskou minuskulou. Liturgické rukopisy jsou ve sbírce zastoupeny nejčastěji. Jedná se o misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání.
Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi. Vzhledem k citlivosti středověkých knih na klimatické a světelné podmínky se budou rukopisy na výstavě střídat vždy po měsíci tak, aby byla postupně představena celá sbírka kroměřížské zámecké knihovny.