Lidé budou volit zastupitele i senátory

20.9.2022

Již v pátek a v sobotu 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí. Ve stejném termínu se bude volit také do Senátu Parlamentu. Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tj. v pátek 30. září a sobotu 1. října.
V záhlaví hlasovacího lístku najdou lidé počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci. Hlasovací lístek je nutné upravit několika způsoby. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. Druhou možností je označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Lze také kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
V komunálních volbách uspěje strana, která překročí pětiprocentní hranici. Nepřihlíží se k ní jen v případě, že v obci je podána pouze jedna kandidátní listina. Snižuje se v případě, že ji nepřekročí minimálně dvě strany. Do zastupitelstva města nebo obce je přednostně zvolen kandidát, který získal nejméně o 10 % více hlasů, než je stanovený průměr hlasů strany. Poskočí tak na první místo. V případě že je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty preferenčních hlasů. V případě další rovnosti je určující původní pořadí na kandidátce.