K úpravám dojde na orelském i házenkářském hřišti

9.8.2022

Zastupitelé Holešova schválili nový Plán rozvoje sportu ve městě. V nedávné době rekonstruovali v Holešově Stadion Míru, který se přeměnil na atletický stadion. V místních částech Holešova v Žopech a Količíně byla vybudována workoutová hřiště. Na dalších místech byla dokončena výstavba dětských hřišť.
„V rámci Plánu rozvoje sportu ve městě najdeme například rozšiřování Orelského hřiště, kde stavíme v posledních letech v zimě ledovou plochu. Máme představu, že by se na této ploše mohlo bruslit za pomoci chladícího zařízení více dnů, než tomu bylo například během poslední zimy,“ zdůraznil místostarosta Holešova Milan Roubalík.
Oddíl házené TJ Holešov získal bezúplatným převodem městský pozemek v Americkém parku, kde je již nevyhovující  házenkářské hřiště. V případě, že nebude realizována rekonstrukce povrchů a staveb na převáděném pozemku do června 2026, bude mít město právo odstoupit od smlouvy a pozemky budou převedeny zpět do vlastnictví města. „Házenkářský oddíl bude podávat žádost o dotace, s jejichž pomocí by dokázal rekonstruovat hřiště. Případná rekonstrukce je nyní kompletně v režii házenkářského klubu. Byli bychom rádi, kdyby se po rekonstrukci do této lokality házená opět vrátila,“ doplnil Milan Roubalík.