Hulín zmiňoval Přemysl Otakar I. před osmi sty lety

1.2.2024

Kdy přesně vzniklo město Hulín nelze s určitostí říci – jisté je, že existovalo už před rokem 1224. Historici tak usuzují z dochovaných listin. První písemná zmínka o městě totiž pochází z roku 1224, kdy zde český král Přemysl Otakar I. vydával důležité listiny. Z nich je patrno, že v místě dlel s početnou družinou, a je tudíž pravděpodobné, že Hulín vznikl dávno před touto událostí. Nasvědčuje tomu jak výhodná poloha v povodí řeky Moravy na ose starých obchodních cest, tak i archeologické nálezy. Četné požáry následkem přírodních katastrof a vojenských tažení způsobily, že se zachovalo jen málo písemných dokladů. A rok 1224 ještě jednou – v boční kapli kostela sv. Václava stojí pozdně románský portál právě z tohoto roku. Název města byl odvozen od osobního jména Hula (jeho základem bylo sloveso huleti – „získávat, brát s sebou“) a znamenalo „Hulův majetek“. Osm století od významné události dává příležitost k oslavám. V dubnu se k připomenutí 800. výročí první písemné zmínky bude sázet na náměstí lípa. V červnu se ve znamení oslav bude konat Pohádkové putování novým parkem a také Hanácké právo v Hulíně s přehlídkou dětských hanáckých souborů, a slavnou událost budou akcentovat i zářijové Svatováclavské hody.