Domy se začnou stavět až po vybudování protipovodňového valu

16.11.2023

Obec Břest již v roce 2021 obdržela stavební povolení na vybudování protipovodňového valu v severozápadní části. V lokalitě je plánovaných přibližně dvacet parcel, kde se mají stavět rodinné domy. Jejich zasíťování a následná výstavba jsou však podmíněny právě vybudováním protipovodňového valu.

„Papírově se nám už podařilo vše dát do takové podoby, abychom mohli podat žádost o čerpání dotace na vybudování protipovodňového valu. Rozhodnutí a potřebná schválení teď leží mezi ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy. Z naší strany máme již doložené všechno,“ zdůraznil starosta Břestu Miroslav Šálek.

Podle jeho názoru by se stavební práce mohly zahájit již v příštím roce, nejpozději však v roce 2025. „Protipovodňový val je navázaný na novou výstavbu rodinných domů, takže jeho vybudování patří rozhodně v současné době mezi priority. Při budování inženýrských sítí budeme muset v uvedené lokalitě postavit přečerpávací stanici odpadních vod. Na nové rozvody se následně budou napojovat kabiny na fotbalovém hřišti. Uvažujeme také o jejich rekonstrukci, na což bychom museli nechat zpracovat projektovou dokumentaci,“ sdělil starosta Břestu.