Chování opilců na náměstí obtěžuje lidi stále víc

6.6.2023

Skupina lidí konzumujících alkohol na náměstí v Hulíně tam zároveň vykonává svou potřebu a to už začíná obyvatele města stále více obtěžovat. V některých dnech se jich tam schází takový počet, že už jim nestačí ani lavičky a posedávají v trávě. Vedení radnice registruje zvýšený pohyb méně přizpůsobivých osob na náměstí či v jiných místech města.
Na fb stránkách města bylo uvedeno, že osobami jsou občané Hulína, kteří zde mají vlastní dům nebo byt. Aby však  nevznikalo tzv. hnízdo, bylo rozhodnuto o dočasném odstranění dvou laviček z náměstí. Současně město prověřilo možné postupy řešení přestupků tzv. vzbuzení veřejného pohoršení, kdy např. za močení na veřejném prostranství může městský úřad v rámci projednání uložit pořádkovou pokutu. Podle zákona však tento přestupek musí městskému úřadu nahlásit nejméně tři osoby, které jsou tomuto jednání přítomny současně a dále se musí účastnit projednávání přestupku, tzn. podat svědectví apod. S problematickým místem by mohla pomoct městská policie, ale na její zřízení nemá město v současné době dostatek financí. Dá se předpokládat, že po odstranění laviček se skupina nepřizpůsobivých přesune na místo na náměstí, kde probíhají kulturně společenské akce. Již nyní při dešti využívají zastřešeného pódia.