Budou řešit obchvat města

23.5.2023

Hustý provoz komplikuje život lidem v mnoha městech regionu. Bystřice pod Hostýnem není výjimkou. Na cestě ve směru z Kroměříže do Valašského Meziříčí nebo Vsetína projíždí tisíce aut včetně kamionů právě přes Bystřici p. H.
Obchvat má město v územním plánu už řadu let. V součinnosti s minulým vedením Zlínského kraje se první etapa podařila realizovat. Obchvat je dlouhý přibližně 600 metrů a na něj by měly navázat další etapy výstavby, na které se zpracovává projektová dokumentace. Z podnětu vedení města by v letošním roce měla být zpracována vyhledávací studie k řešení obchvatu města, a to větve, která propojí ulici Lipnickou s Holešovskou.
Studie by měla řešit návrh trasy obchvatu v celkové délce cca 1,8 km v koridoru vymezeném schváleným územním plánem. Navrženy by měly být dvě varianty trasy, přičemž díky studii bude možné konkretizovat a zpřesnit zábory pozemků pro pozemkové úpravy.
Z výsledků studie bude možné určit, zda je trasa technicky realizovatelná a za jakých podmínek, např. přeložky sítí, jiná omezení a limity pro další stupně projektové přípravy. Součástí studie by mělo být i projednání uvažovaného technického řešení s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. V souvislosti se zpracováním studie byla oslovena projekční společnost Viadesigne, se kterou město dlouhodobě spolupracuje na přípravě dopravních projektů a která byla zpracovatelem studie obchvatu z roku 2015, která řešila obchvat mezi ulicemi Sušilova a Lipnická, a studie z roku 2022, která navrhovala řešení větve obchvatu z ulice Lipnická na Přerov. Společnost nabídla zpracovat studii na poslední úsek obchvatu za celkovou cenu 201 tis. Kč (vč. DPH).