Bude pokračovat úprava náměstí v Bystřici

21.3.2023

Připravuje se druhá část rekonstrukce Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem, která se zaměří na jeho východní část. „V letošním roce by měly probíhat stavební práce v horní části kolem kostela až před lidovou školu umění. My se do akcí bez dotačních titulů nehrneme, protože to jsou obrovské částky. Takže se dá uvažovat o tom, že i druhá část bude částečně finančně pokrytá s dotací. Na náměstí nemáme rekonstruovanou ani pravou stranu při pohledu k Hostýnu. Ta se teprve dělat bude a je závislá na přeložce veřejného osvětlení a jeho výměně. Bude to navazovat na celkovou rekonstrukci náměstí,“ uvedl Zdeněk Rolinc, starosta Bystřice p. H.
V loňském roce prošla proměnou první část bystřického Masarykova náměstí, a to veřejný prostor před městskou radnicí a bývalým hotelem Podhoran, kde došlo k výměně povrchů pochozích ploch, k rekonstrukci kašny a veřejného osvětlení a instalován zde byl nový městský mobiliář. Všechny úpravy byly doplněny výsadbou nového stromořadí podél radnice. „Na první etapu získalo město přibližně 10 milionů korun v rámci dotace z krajského úřadu. To byla poměrně nezvyklá dotace, která se běžně nevyplácí. Jednalo se o mimořádnou věc, kdy si každá obec s rozšířenou působností vytipovala jednu investiční akci a na ni dostala nějaký balík peněz,“ doplnil starosta Bystřice p. H.