Areál nebude jen odpočinkový, ale i naučný

22.11.2022

Centrum volnočasových aktivit staví v Podhradní Lhotě kvůli vysokým nákladům postupně. V plánu je z druhé poloviny bývalého fotbalového hřiště udělat parčík s naučnou stezkou. Tento nápad se pokusí v obci postupně realizovat pomocí vlastních prostředků. Součástí centra by mělo být v příštích letech také dětské a workoutové hřiště. Na tato hřiště bude obec zkoušet získat dotaci.
„Hřiště s umělým povrchem nám vzniklo na jedné polovině bývalého fotbalového hřiště a postupně chceme pokračovat na dokončení celého areálu. Další část nebude mít jen charakter odpočinkový, ale také výukový. Počítáme s výsadbou nějakých dřevin, keřů a rostlin, které by byly označeny popiskami. Loni jsme už žádali o dotaci, ale nějak nám to neprošlo, protože tam byl problém s tím, že výsadba by byla v extravilánu, což jsme z té žádosti nějak nepochopili. Bylo to problematické tam vše napasovat jako celek,“ sdělil starosta Podhradní Lhoty Petr Horáček.
Parčík by měl sloužit také při výuce místních dětí. Obec letos znovu požádala o finanční příspěvek formou dotace, který by částečně naplnil zamýšlený projekt. „Pokud se nám podaří získat peníze, tak bychom tam v příštím roce provedli terénní úpravy a vybudovali pergolu včetně informačních tabulí. Dalším krokem by pak byla samotná výsadba, na kterou jsme nenašli vhodný dotační titul,“ dodal Petr Horáček.