V Nitranské mají být další parkovací místa

12.10.2021

Kroměřížští radní schválili zpracování projektové dokumentace pro vybudování další parkovací plochy v ulici Nitranská. Navrženy jsou dvě plochy s přibližně třemi desítkami míst. Odbor investic zadá zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a následné zajištění finančních prostředků na realizaci této akce do rozpočtu odboru investic pro příští rok.