V Bařicích a Velkých Těšanech chtějí obnovit vodní plochy

2.8.2022

Na obnovení vodní plochy v Bařicích a ve Velkých Těšanech může obec získat finanční prostředky z ministerstva zemědělství.
Dotace by pokryla až 70 % veškerých nákladů.
Ve Velkých Těšanech v Debři může vzniknout několik menších tůněk, kde mohou najít zázemí někteří chránění živočichové. V Bařicích ve Škulínku není reálné vybudování tůněk, tam by se jednalo zřejmě o mokřady. Obec již požádala o vyjádření k záměru Povodí Moravy, Lesy ČR a odbor životního prostředí.
Cena za zpracování projektové dokumentace vodní plochy Debřa od společnosti Regioprojekt Brno je 243 tis. Kč bez DPH. „V současné době je taková akce dotačně zajímavá a navíc se neustále mluví o důležitosti zadržování vody v krajině. Chceme obnovovat lokality, kde dříve byla vodní plocha. Ve Škulínku to zatím stagnuje. Tam se zatím jedná jen o záměr a nic není v současné době projektováno. Ve Velkých Těšanech v Debři bývala vodní plocha. Tuto akci už máme rozjednánu s  projektantem a už to nějakým způsobem běží. Částečně nám to však zasahuje do katastru Vrbky, takže to řešíme s vlastníky pozemků. Vzhledem k tomu, že se na akci dají sehnat dotace, tak musíme být jako obec vlastníky příslušných pozemků,“ sdělila starostka Bařic Věra  Halamová.