Přechod na nový systém třídění odpadu se vyplatil

7.12.2021

Od začátku července zavedli v Chropyni nový systém odpadového hospodářství, v němž obyvatelé převzali sady popelnic. Jedna je určená pro směsný odpad, další na plasty, papír a jedna také na bioodpad. Podobné sady jsou umístěny také u panelových domů.
„Celý systém se prověřoval za pochodu a již brzy bylo jasné, že svozy budou muset být kromě bioodpadu realizovány každý týden. Nyní zaznamenáváme pokles objemu komunálního odpadu o třicet procent oproti systému svozu odpadu, který se používal v minulých letech, což je velmi vysoké číslo. Potvrdila se má slova o lenosti. Pokud mají teď lidé vše pod nosem a nemusí chodit 100 metrů vyhodit plast do zvonového kontejneru, je to pro ně jednodušší a plasty tak už nekončí v  popelnicích. Objem tříděného odpadu se nyní zvýšil na 80 % všeho odpadu, což nikdo nečekal. Je to v podstatě dvojnásobek toho co dřív,“ zdůraznil Stanislav Kalinec, místostarosta Chropyně.
Přesto se u svozu bioodpadu v Chropyni stále potýkají s problémy. Především na sídlišti je hodně kontaminovaný, a proto není město tento odpad schopno zpracovávat na kompost. Materiál tak končí bez užitku na skládce. Po zavedení nového systému třídění a svozu odpadů nyní podle slov Stanislava Kalince šetří město každý měsíc částku kolem 50 tisíc korun na fakturách za odvoz. „Máme za sebou v podstatě čtyři měsíce v novém systému a teď budeme diskutovat o tom, jak budou ušetřené prostředky využity. Osobně bych rád navrhl snížení poplatků za popelnice pro občany,“ sdělil Stanislav Kalinec.