Poplatek za parkovné jde do výstavby parkovišť

16.2.2021

V Holešově vydali nařízení, kterým se vymezují oblasti, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za poplatek. Jedná se o placené parkovací plochy většinou vybavené parkovacími automaty (nám. Dr. E. Beneše, ul. Grohova, ul. Plačkov, ul. Nerudova, nám. F. X. Richtra, ul. Zámecká, ul. Partyzánská, ul. Sušilova, ul. Smetanovy sady).
„Zájmem města je z vybraných peněz budovat další parkoviště. Například v loňském roce bylo vybudováno parkoviště o 49 místech na Novosadech u DPS nákladem 4,8 milionu korun, na Plačkově, kde za 4,3 milionu korun vzniklo 36 míst, a na náměstí Dr. E. Beneše dalších šest míst,“ poznamenala tisková mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu parkovacích ploch v Holešově se společností Technické služby Holešov za nájemné ve výši 890 000 Kč/rok včetně DPH. „Jedná se o dlouhodobý pronájem, ale částka se s ohledem na výše uvedené nově vybudované plochy navýšila,“ doplnila Hana Helsnerová.
Ke zdražení poplatků za parkovné loni v Holešově nepřistoupili. Naopak na jaře v době koronavirové pandemie mohli na placených parkovištích stát řidiči zdarma.