Pokles daňových příjmů plánované akce nezastaví

12.1.2021

Investice za 190,3 milionu korun plánuje pro letošní rok kroměřížská radnice. Zastupiteli schválený rozpočet počítá s příjmy 776,4 milionu korun a s výdaji přes 891 milionů korun. Plánovaný schodek 114,6 milionu korun chce město pokrýt úsporami
z předchozích let. Největší investiční akcí bude letos stavba parkovacího domu v ulici Havlíčkova, na kterou rozpočet počítá
s 50 miliony korun. Pokračovat bude i další stavba zahájená v minulém roce, což je snížení energetické náročnostiměstského bytového domu 1422/1a v Lutopecké ulici, na které je v rozpočtu připraveno 34 milionů korun. Třetí velkou akcí by mělo
být zahájení opravy domubývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici, který bude přebudován na byty, s náklady v roce 2021 ve
výši 28 milionů korun. Na všechny jmenované akce se radnici podařilo získat dotace.
V rozpočtu je i 12 milionů korun na instalaci podzemních a polopodzemních kontejnerů, 11,8 milionu na přestavbu pavilonu
v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a více než 9 milionů korun by mělo jít do oprav sklepů, střechy,
vzduchotechniky a vytápění v kině Nadsklepí. Město nezapomíná ani na opravy chodníků, komunikací a mostů, na které je v rozpočtu přes 30 milionů korun. Počítá se také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun. Na konci roku 2021 tak bude Kroměříž
dlužit jen asi 8,5 milionu korun.