Okolí bufetu na autobusovém nádraží bude uklízet město

14.9.2021

Nedávno rekonstruované autobusové nádraží v Holešově je téměř celé v majetku města. Výjimku tvoří pouze bufet a pozemek pod ním, který je v soukromém vlastnictví. Právě zákazníci bufetu v posledních měsících po sobě zanechávali nepořádek, na nějž upozorňovali kolemjdoucí. Ten pak likvidovali lidé, kteří dělají veřejně prospěšné práce a Technické služby.
„Kolem bufetu, kterému se říká krmítko, se scházejí různí lidé, kteří tam sedávají do večera, a skutečně tam byl svého času větší binec, než jsme byli ochotní tolerovat. Proto jsme byli nuceni problém řešit pravidelným úklidem. Naší chybou bylo, že jsme tento systém nenastavili už dřív,“ upřesnil situaci holešovský starosta Rudolf Seifert a dodal: „Když se autobusové nádraží opravovalo, tak jsme majiteli bufetu nabídli, že bufet odkoupíme, ale on s tím nesouhlasil.“ Místní také v době předávání opraveného autobusového nádraží kritizovali nevybudované toalety na autobusovém nádraží. Město se dohodlo s Českými drahami, že je možné využívat WC v prostorách bufetu, ale drtivá většina cestujících využívá sociální zařízení v budově vlakového nádraží. „Máme dohodu se Správou železnic, že  výpravní budova na vlakovém nádraží slouží také pro cestující autobusem. Lidé tam mohou využívat jak čekárnu, tak toalety. Pro řidiče autobusů je tam k dispozici provizorní stavba. Uvažujeme o odkoupení části budovy vlakového nádraží, které projde rekonstrukcí, a tam bychom řidiče přesunuli,“ doplnil Rudolf Seifert.