Letošní Noc kostelů má připraveny tři scénáře

23.2.2021

Také letos otevřou kostely a modlitebny své dveře široké veřejnosti a dají lidem nahlédnout i do míst, která nejsou běžně přístupná. Setkání s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitků se uskuteční večer a v noci v pátek 28. května. Pro letošní rok jsou vzhledem k aktuální situaci epidemie koronaviru připraveny tři scénáře.
„První počítá s tím, že se situace vrátí k normálnímu režimu a program Noci kostelů proběhne tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Tento scénář je však zřejmě nejméně pravděpodobný,“ uvedla národní koordinátorka Noci kostelů Petra Dolíhalová. Podle druhého scénáře se akce uskuteční za omezených podmínek, při dodržení doporučených opatření a důraz bude kladen především na programy ve venkovních prostorách. Třetí scénář by nastal při vyhlášení lockdownu, kdy se program Noci kostelů přesune do internetového prostředí. „Přestože žádný videozáznam nemůže nahradit vzájemná setkání a jedinečnou atmosféru Noci kostelů, lze i v této situaci naplnit jeden z hlavních cílů – představit poselství křesťanství široké veřejnosti,“ dodává Petra Dolíhalová.
Loňská Noc kostelů se konala za mimořádné situace, v atmosféře nejistoty a hygienických omezení. Přesto pořadatelé zaznamenali přes 205 tisíc návštěvnických vstupů ve více než 1 100 kostelech. Noc kostelů se v České republice konala poprvé v roce 2009. Pravidelně se do ní zapojuje i řada kostelů a modliteben v regionu.