Labutě u Záhlinic měly ptačí chřipku

24.11.2021

Ptačí chřipka H5N1 byla v pátek 19. listopadu potvrzena u labutí na soustavě Záhlinických rybníků. Subtyp H5N1 je nebezpečný nejen pro vodní ptactvo, ale také pro domácí drůbež a je přenosný i na člověka. Na místo byl vyslán Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a Státní veterinární správa. V lokalitě provedly průzkum terénu, zajistily místo, aby se nákaza dále nešířila, a zjišťují rozsah výskytu.
Hasiči vybavení ochrannými prostředky prováděli na místě sběr uhynulých zvířat a zároveň probíhal ve spolupráci s orgány veterinární správy systematický průzkum terénu, aby byl zjištěn rozsah výskytu a mohla být řešena eliminace dalšího šíření nákazy. V dané oblasti bylo nasazeno několik kusů techniky, čluny a v rámci mezikrajské pomoci také dron HZS Moravskoslezského kraje.
Z důvodu výskytu ptačí chřipky u volně žijícího ptactva na soustavě Záhlinických rybníků se lidem nedoporučuje tato místa navštěvovat a v případě nálezu zraněného, umírajícího nebo již uhynulého ptactva v této lokalitě s takovým živočichem nijak nemanipulovat, nedotýkat se ho a neprodleně informovat tísňovou linku 112, případně místně příslušnou veterinární správu.