Květná zahrada bez vyhlídkové terasy

12.1.2021

Letošní i příští rok bude v Květné zahradě ve znamení rozsáhlé rekonstrukce kolonády. Předmětem oprav bude obnova statické a funkční role krovu, střešní krytiny, pochozí vyhlídkové terasy a kamenné balustrády kolonády, stejně jako související restaurátorské a stavební průzkumy a dokumentace.
„Plán obnovy počítá s rozvržením prací do dvou let s tím, že v roce 2022 bychom chtěli otevřít zrekonstruovanou část vyhlídkové terasy,“ popisuje kastelán Zdeněk Novák. Generálním dodavatelem je stavební firma MALANG s.r.o., akce je pod dozorem krajského odboru kultury a památkové péče, firma spolupracuje i s odborníky správce zahrady, tedy Národního památkového ústavu (NPÚ).Jelikož se jedná o státní zakázku, investorem je NPÚ zastoupený Územní památkovou správou Kroměříž.
„Snažíme se eliminovat vliv obnovy kolonády na veřejnost, nicméně z logiky věci je zřejmé, že vyhlídková terasa bude tento rok znepřístupněna a náš předpoklad otevření pochozí části pro návštěvníky se dotýká roku 2022. Děkujeme tímto za pochopení a věříme, že dočasné snížení komfortu lidé přijmou,“ doufá kastelán.
Celkem 244 metrů dlouhá kolonáda původně sloužila jako hlavní vstup do Květné zahrady. Galerie je vyzdobena 44 sochami antických bohů, historických a mýtických postav v nikách a 46 bustami nad pilíři na konzolách. Sochy vznikaly postupně, přibližně od roku 1671. Vyhlídková promenáda na střeše byla vybudována v roce 1988.