Kurzy pro dobrovolníky, kteří se chtějí naučit pomáhat a pečovat

18.11.2020

Kroměříž (red) – Pomáhat pečovat je název kurzu kampaně Zvládneme to, do něhož se přihlásil i Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž. Kurz je reakcí na aktuální situaci spojenou s pandemií covid,
kdy je důležitá příprava na péči o nemocné na lůžku, neboť toto je nezastupitelná součást procesu uzdravení.

Více informací v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska