Jak bude vypadat Památník biskupa Karla?

11.1.2022

Na soše s názvem Památník biskupa Karla z Lichtensteinu–Castelcorna, která má být zasvěcena životu a odkazu rakouského šlechtice, olomouckého biskupa a moravského zemského hejtmana, pracuje v těchto dnech výtvarník Ondřej Oliva.
Dle grafického návrhu bude dílo umístěno ve středu kruhového základu, mírně vyvýšeném v jeho středové části. Z kruhu budou nad terén vystupovat žulové střelky, směřující od středu k vnějšímu obvodu. Jednotlivé střelky rozety mají směřovat k důležitým místům v životě biskupa – Salzburgu, Olomouci i Květné zahradě. Ze středu kruhu pak bude vyrůstat pomyslná hliníková krajina mířící vzhůru. Z ní by měly v několika místech vystupovat bronzové atributy spojené s životem biskupa, tedy biskupská berle, kniha, hudební nástroj nebo rám obrazu. V horní části památníku má být zpodobněn žulový kužel, jenž tvarově vychází z erbu biskupa. Kmen sochy budou obepínat bronzové stély obsahující texty v českém a latinském jazyce. Samotný památník bude vysoký asi 430 cm, délky jednotlivých střelek od základu sochy činí přibližně 150 až 350 cm.
Grafický návrh podoby díla je předlohou, samotné řešení, detailní vzhled, přesné určení rozměrů a další specifické prvky díla jsou ponechány na uměleckém ztvárnění Ondřeje Olivy. S ohledem na povahu díla může zhotovitel v jednotlivých prvcích dílo
pozměnit tak, aby v reálném měřítku a prostoru vyhovovalo a odpovídalo představám jeho ztvárnění a reálné možnosti provedení. Socha bude osazena na ploše před Arcibiskupským zámkem v Kroměříži, u ulice Pilařova a Sněmovního náměstí v polovině září tohoto roku.