Hulíňané si stěžují na stav parku, radnice řeší dotaci

19.10.2021

Povalující se odpadky, chodníky v dezolátním stavu, poškozené nebo úplně chybějící lavičky, neudržovaný trávník. Tak lidé vnímají současnou situaci v parku v blízkosti koupaliště. Na druhou stranu tam město nechalo postavit několik nových kurtů pro tenis a volejbal, které dotvářejí prostor vedle již dříve stojícího víceúčelového hřiště s umělým povrchem a dvou tenisových kurtů.
Lidé by chtěli park s dětským hřištěm uprostřed louky, hezké lavičky, lepší chodníky. Park by podle vyjádření místních obyvatel města měl sloužit jako místo pro trávení volného času s lavičkami, odpočinkovými zónami, jako je tomu v jiných městských parcích.
„V posledních letech se v parku Mezivodí vybudoval v roce 2015 antukový tenisový kurt, v roce 2021 se dokončily tři volejbalové kurty a 2,5 tenisového kurtu včetně tenisové zdi. Zahájení realizace rekonstrukce parku Mezivodí je naplánováno na příští rok. Město bude žádat o poskytnutí dotace z nových dotačních titulů, které budou vyhlášeny v první polovině roku 2022. Projekt na celkovou rekonstrukci parku je již zpracován i stavebně povolen. V současné době se dopracovává rozpočet na všechny stavební objekty,“ řekl za hulínskou radnici Zdeněk Dvořák. Součástí revitalizace parku má být provedení nových asfaltových, mlatových a kamenných chodníků, nového veřejného osvětlení, výstavba dětského hřiště. Součástí bude rovněž nová výsadba zeleně a dodávka a montáž městského mobiliáře. Pokud se podaří získat dotační peníze, mohli by si místní obyvatelé užívat městského parku stejně jako v jiných městech.