Historie města zachycená ve fotografiích

19.10.2021

Světlo světa spatřila nová publikace Zdeňka Motalíka a Aleše Karbana s názvem Kroměříž: historické fotografie 1864–1918. Její prezentace bude navíc spojena se zajímavou přednáškou.
„Publikace zachycuje Kroměříž v rozmezí let 1864 – 1918. První letopočet je dán existencí pravděpodobně nejstarších fotografií, na nichž je zachyceno město Kroměříž. Druhý letopočet 1918 byl dán nutností určit nějaké přelomové datum v dějinách města. Jako zlomový okamžik byl nakonec vybrán konec I. světové války a rozpad Rakouska-Uherska,“ přibližují autoři.
Velká pozornost byla věnována popiskům a dataci jednotlivých fotografií, i když přes veškerou snahu nebylo vždy možné určit rok pořízení snímku. Autoři proto uvítají upřesňující poznámky k dataci i textům popisků od čtenářů. „Z osobní zkušenosti při mnohaleté práci na této knize mohu uvést, že to byla zajímavá zkušenost, která vyžadovala velkou trpělivost a vytrvalost při shromažďování historických fotografií našeho rodného města. Naštěstí toto úsilí bylo občas odměněno nalezením unikátních fotografií, které byly v Kroměříži prakticky neznámé. Jednalo se například o krásný snímek Velkého náměstí zcela zaplněného povozy trhovců, pořízený kolem roku 1870. Tento snímek jsem objevil ve fotoarchivu Ústavu dějin umění v Praze. Nebo soubor dvanácti půvabných kolorovaných fotografií Kroměříže z roku 1910, který jsem kupodivu nalezl v Národním muzeu ve fondu ,Fotoarchiv tělesné výchovy a sportu‘. Tyto a další podobné ,objevy‘ byly jednak odměnou za vynaložené úsilí a zároveň i motivací k dalšímu pátrání. Věřím, že čtenáři nové publikace budou zažívat podobné hřejivé pocity jako já při zhlédnutí unikátních snímků, které jsou zveřejňovány poprvé,“ říká jeden z autorů Zdeněk Motalík.
Prezentace knihy se uskuteční v úterý 26. října v Muzeu Kroměřížska a bude doplněna přednáškou Martina Janáka První kroměřížští fotografové a počátky fotodokumentace města.