Břest a Skaštice spojí cyklostezka

12.1.2021

Přiblížila se realizace cyklostezky Břest – Skaštice. Existuje již její projekt a nyní se bude hledat možnost získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Poprvé se o možnosti spojení obou obcí cyklostezkou mluvilo někdy před šesti lety. Většinu trasy jsme tehdy chtěli vést podél toku Stonáče. Povodí Moravy však má v dlouhodobém plánu rekonstrukci toku, který je v hodně špatném stavu. Počítá se i s nějakými rozlivy, a tak jsme nemohli využít cestu, která je v blízkosti toku. Dohodli jsme se proto se zástupci Skaštic, že cyklostezka bude posunuta asi o 200 metrů východně. Nyní čekáme na stavební povolení,“ podotkl starosta Břestu Jaromír Navrátil. Hlavním důvodem realizace cyklostezky je zvýšení bezpečnosti dětí, které dojíždějí ze Skaštic do školy v Břestě. „Až bude cyklostezka hotová, tak už nebudou muset jezdit na kole po poměrně frekventované hlavní silnici, která spojuje Břest se Skašticemi. Navíc lidé budou moct na cyklostezce třeba i bruslit a chlapi se dostanou snadněji na fotbal do Skaštic, kde se nyní hraje divize. Věřím, že realizace vyjde,“ přeje si starosta Břestu, jenž počítá s investicí přesahující deset milionů korun.
Jednou z dominant nové cyklostezky by mohl být rekonstruovaný pískovcový kříž z roku 1843, který by se vrátil na původní místo a v jeho blízkosti by mohlo být vybudováno místo k odpočinku včetně lavičky a informační tabule.