Až zdraží i spalovny, můžeme očekávat revoluci v odpadovém hospodářství

26.10.2021

Na každý rodinný dům v Holešově a místních částech připadá jedna popelnice na směsný odpad. Po městě jsou desítky kontejnerových stanovišť na tříděný odpad a v pěti lokalitách mohou lidé používat podzemní kontejnery na tříděný odpad. V Holešově chtějí také v příštích letech pokračovat s výstavbou podzemních kontejnerů, protože tento způsob sběru odpadů se jim osvědčuje.
„Zatím platí stará podoba zákona o odpadech, ale od příštího roku to bude trochu složitější, především co se týká výdajů města za skládkování. Vypadá to, že budou své služby zdražovat také spalovny. Dá se tedy očekávat velká revoluce, co se týče odpadů. Zatím ale nejsme schopni předjímat,“ zdůraznil starosta Holešova Rudolf Seifert, který si všímá, že nepořádku kolem kontejnerů je čím dál víc. „Je to zejména kvůli tomu, že lidé nyní více než v předešlých letech nakupují přes internet,“ poznamenal starosta Holešova.
V Holešově přispívá k likvidaci odpadu sběrný dvůr vybudovaný před osmi lety, ke kterému přibyla v roce 2019 nová třídicí linka. „Část odpadů vozíme do spalovny do Brna a snažíme se dělat takové kroky, abychom v době, kdy nový zákon o odpadech začne platit, nebyl dopad na obyvatele a město příliš velký. Nechci lidi příliš strašit, ale dá se předpokládat, že nejenom v Holešově dojde k navýšení poplatku za svoz odpadu,“ dodal Rudolf Seifert.