VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA NA KROMĚŘÍŽSKU

ÚTERÝ 12. LISTOPADU
KROMĚŘÍŽ
Poděkování za 30 let svobody – setkání u lavičky Václava Havla, Velké nám., v 15 h.
Geneticky modifikované plodiny: možnost nebo nutnost? – Knihovna Kroměřížska, v 16 h.
Burza semínek a semínkové tvoření – MC Klubíčko, v 16 h.
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Moravská Veselka a Jožka Šmukař – SD Sušil, v 18 h.
CHVALČOV
Jak to bylo? – Doprava – povídání o historii, Denní stacionář pro seniory, v 9 h.
STŘEDA 13. LISTOPADU
KROMĚŘÍŽ
Židé a Morava – konference pro odborníky i obdivovatele židovské tematiky, Muzeum Kroměřížska, v 8 h.
Prohlídka krytu pod kroměřížskou knihovnou – Knihovna Kroměřížska, v 16 h.
Řády a vyznamenání Rakouska-Uherska – numismatická přednáška Radky Olšiny, Knihovna Kroměřížska, v 16.30 h.
Jarní výlety – beseda KČT s fotografiemi p. Voňky, klubovna KČT, Velehradská ul., v 17 h.
Matriky narození, zápisy v nich a jejich historie – přednáška Davida Sobka, Státní okresní archiv, v 17 h.
Svatá Anežka Česká – přednáška Vojtěcha Ševčíka, arcibiskupské gymnázium, v 19 h.
HULÍN
Všechny filozofy bych postavil ke zdi – divadelní představení Morkovských ochotníků, MKC, v 19 h.
HOLEŠOV
Beseda s dobrovolníky – SVČ TyMy, v 15.30 h.
Hexenšus – divadelní komedie, kino Svět, v 19 h.
ČTVRTEK 14. LISTOPADU
KROMĚŘÍŽ
Otevřete oči – setkání regionálních básníků a příznivců poezie, Knihovna Kroměřížska, v 16.30 h.
Prázdniny v Evropě – cestovatelská přednáška Ladislava Zibury, Dům kultury, v 19 h.
HULÍN
O Aljašce a výstupu na nejvyšší horu Severní Ameriky Denali – cestopisná přednáška Josefa Polaštíka, Městská knihovna, v 17 h.
HOLEŠOV
Předbělohorská rekatolizace v českých zemích – přednáška archiváře Moravského zemského archivu Brno Tomáše Černušáka, městská knihovna, v 17 h.

Kompletní přehled akcí na 7 dnů v týdnu najdete v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska každé úterý.