VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA NA KROMĚŘÍŽSKU

ÚTERÝ 22. KVĚTNA
KROMĚŘÍŽ
Jarmark sociálních služeb – jarmark s přehlídkou zájmové činnosti, kulturní představení škol a domovů sociálních služeb, Velké náměstí, v 9.30 h.
HOLEŠOV
Srdce na dlani – slavnostní vyhodnocení ankety o nejoblíbenější učitele, vedoucí kroužků a zájmových útvarů, čajírna SVČ TyMy, ve 12 h.

STŘEDA 23. KVĚTNA
KROMĚŘÍŽ
Časný podzim – beseda, foto p. Voňka, klub seniorů Hanácké náměstí, v 17 h

Varhanní absolventský koncert – vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ, kostel svatého Mořice, v 18 h

ČTVRTEK 24. KVĚTNA
KROMĚŘÍŽ
A Plastic Ocean – promítání filmu o plastovém odpadu v oceánech, Knihovna Kroměřížska, v 17 h.

Divadelní festival Ludmily Cápkové: Utíkej Nituško – divadelní spolek Kroměříž, Sokolský dům, v 19 h.
HOLEŠOV
Povídání při čaji s dobrovolníky v angličtině – SVČ TyMy, v 16 h.

Milujeme zemi – beseda o deštném pralese a záchraně zubrů v Rusku, SVČ TyMy v 18 h.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ – zámek, v 17.30 h.
ZDOUNKY
Koncert komorních souborů – vystoupí sólisté, dua a třídy hudební nauky ZUŠ, hosté SAXIBAND a žáci akordeonového oddělení ZUŠ Kroměříž, Dům kultury, v 10.30 a v 16.30 h.

Kompletní přehled akcí na 7 dnů v týdnu najdete v tištěné podobě Týdeníku Kroměřížska každé úterý.