Hlavní strana

31.1.2023

Město Kroměříž využívá k administraci veřejných zakázek vlastní zaměstnance i externí subjekty. Mezi příspěvkové organizace, které kombinují zadávání veřejných zakázek jak skrze vlastní zaměstnance, tak externími subjekty patří Sociální služby města Kroměříže, Dům kultury v Kroměříži, Sportovní zařízení města Kroměříže, ZŠ Zachar. Veřejné zakázky zadávají pouze vlastními zaměstnanci ZŠ Slovan, ZŠ Zámoraví, Š Mánesova, MŠ …

Více informací

Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o prodloužení územního rozhodnutí na umístění stavby týkající se rekonstrukce silnice v Měrůtkách o dva roky. Záměrem investice je rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/36726 ve směru na Hradisko. Jedná se o poslední nezrekonstruovaný mezilehlý úsek v zastavěném území obce o délce 180 m. Součástí stavby bude kromě kompletní výměny konstrukce …

Více informací