Ve městě by měly být dvě velké pošty

8.6.2021

Česká pošta uzavřela od června z důvodu vypršení nájemní smlouvy pobočku na Velkém náměstí v Kroměříži. Podle vyjádření České pošty byl již vytipován prostor, kde by nová pobočka mohla být umístěna. Starosta Kroměříže Jaroslav Němec využil reorganizace a nabídl vedení České pošty prostory v městské budově na Milíčově náměstí, kde léta byla restaurace Slavia, která za poslední roky vyměnila několik provozovatelů. Rušit by se měla i pobočka pošty v Havlíčkově ulici.
Proč se mají rušit právě tyto dvě pobočky v Kroměříži vysvětlil na dotaz redakce specialista pro komunikaci České pošty Ivo Vysoudil: „Tyto dvě pobočky byly umístěny velmi blízko sebe a zásilky se na nich neukládaly. Proto obyvatelé Kroměříže museli jezdit přes celé město na poštu Kroměříž 1 (ve Spáčilové ulici, pozn. redakce) pro vyzvednutí zásilek.“ Nové umístění pošty z pohledu možností parkování u rušné křižovatky však bude pro klienty stejně složité jako u pobočky na Oskoli. Parkování před budovou na Míličově náměstí je vyloučené, vstup do budovy bývalé restaurace je u rušné křižovatky, k parkování tedy bude nutné využívat placená parkovací místa v okolí. Ivo Vysoudil však lokalitu hodnotí slovy: „Milíčovo náměstí má výbornou dopravní návaznost nejen MHD, ale i příměstských autobusů, a také lze zde parkovat. Nové umístění pobočky je plánováno mezi původními pobočkami a je tedy možné konstatovat, že změna polohy poboček pro klienty je nepatrná.“
Sloučením pošt z Velkého náměstí a Havlíčkovy ulice má příští rok v prostorách bývalé restaurace Slavia vzniknout velká pobočka o čtyřech přepážkách. Česká pošta měla pro novou pobočku vyhlédnuté i jiné komerční prostory. „Po jednání se starostou Kroměříže byly České poště nabídnuty strategicky výhodnější prostory z pohledu dostupnosti, velikosti, dopravní návaznosti. Nové prostory je však nutné stavebně upravit. Prozatím je otevření nové pobočky Kroměříž 2 plánováno na první čtvrtletí příštího roku,“ uzavřel plány změn Ivo Vysoudil.
Podle neoficiálních informací město Kroměříž nabídlo České poště opuštěné prostory bývalé restaurace Slavia za symbolickou cenu.