V Chropyni chtějí udržet co možná nejnižší poplatky za likvidaci odpadů

15.6.2021

V současné době vypadá svoz odpadů v Chropyni tak jako ve většině měst a obcí. Občané mají klasické popelnice, do kterých ukládají komunální směsný odpad. Ve městě je také několik tzv. hnízd, kde se ukládá tříděný odpad. „Od léta zavedeme nový systém, v rámci kterého rozdáme na každé číslo popisné sadu popelnic. Jedna bude na směsný odpad, další na plasty, papír a jedna bude také na bioodpad. Podobné sady budou umístěny také u panelových domů,“ sdělila už v březnu Věra Sigmundová,  starostka Chropyně.
Dojde tak ke změně svozu. V současné době svážejí v Chropyni komunální odpad jednou za čtrnáct dnů, když budou lidé víc  třídit, tak směsného odpadu bude méně. Interval svozu by se tak mohl časem ještě prodloužit. Aktuálně již dochází k postupnému návozu a ukládání nových odpadových nádob. Zatím se jedná o nádoby pro rodinné domy. Brzy ale budou  přivezeny také odpadové nádoby pro bytové domy. Do konce června musí být všechny domácnosti vybaveny novými  nádobami na odpad, protože při posledním svozu odpadu vrámci současného systému, který proběhne 29. a 30. června, budou stávající nádoby odebrány a vráceny firmě Biopas, která je jejich vlastníkem.
„Víme, že pro spoustu lidí budou systémové změnyodpadového hospodářství města přítěží, ale věříme, že s tím spojená nepohoda bude dočasná. Některým tato změna možná nebude připadat logická, pro někoho je tohle všechno možná zbytečné. Osobně se domnívám, že většina lidí už souhlasí s názorem, že třídit odpady je normální a do budoucna nevyhnutelné. Pokud nebudeme třídit, bude každý z nás platit rok od roku více za likvidaci odpadů,“ zdůraznil místostarosta Chropyně Stanislav Kalinec, který podotkl, že na každé tuně vytříděných plastů nakonec město v podstatě ušetří 4 700 Kč.