Noc kostelů je inspirována životním prostředím

20.4.2021

Třináctý ročník celonárodní akce Noc kostelů se uskuteční v tradičním květnovém termínu. Datum konání je naplánováno na pátek 28. května. V těchto dnech probíhá přihlašování účastníků.
Každým rokem se mění motto projektu, které obsahuje jeden biblický verš a současně právě slovo „noc“. Letos organizátoři zvolili motto „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří“. Svoji volbu opřeli o motivaci zahrnující úctu k životnímu prostředí: „Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid. Ale právě zmíněný verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme popírat, ale podle toho se objeví plody našeho konání,“ popsal P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska v Praze.
Aktuálně je do projektu přihlášeno 546 kostelů a modliteben v celé ČR, ve Zlínském kraji zatím registrace zahrnuje 18 kostelů. Z oblasti Kroměřížska se do projektu tradičně zapojují například farnosti v Kroměříži, v Chropyni, ve Zdounkách, Husův sbor ve Kvasicích, kostel sv. Bartoloměje a modlitebna sborového domu CŠSH ve Zborovicích a další.
S ohledem na možná epidemiologická opatření budou návštěvníci moci zhlédnout jak bohatý kulturně–duchovní program, tak i poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství prostřednictvím hudby, přednášek, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru nebo setkání.