Nemocnice bude mít novou administrativní budovou

2.8.2022

Zlínský kraj zveřejnil záměr úplatného převodu nemovitých věcí. Jedná se o část pozemku do výměry 1100 m2 v těsné blízkosti areálu Kroměřížské nemocnice. V současné době je vlastníkem pozemku Zlínský kraj.
„Dle schválené aktualizace plánu investičního rozvoje postaví na tomto pozemku Kroměřížská nemocnice a.s. ve své režii administrativní budovu. V souladu se zák. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů je stavba součástí pozemku. Aby Kroměřížská nemocnice a.s. byla vlastníkem stavby, je převod pozemku pod stavbou jedním z možných majetkoprávních řešení,“ vysvětlila tisková mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. V nové budově R bude umístěno technické zázemí IT včetně serveroven, administrativa hospodářsko-technické správy a související sklady a ředitelství akciové společnosti.
„Stavbou administrativní budovy nemocnice vyřeší především konečné umístění serverovny jakožto důležitého a citlivého bodu nemocnice, a dále zajistí zázemí ostatním provozním pracovníkům. Jde zejména o ty, kteří mají v tuto chvíli pracoviště v budově C, tedy v budově zaměstnanecké jídelny a odborných dětských ambulancí,“ doplnila tisková mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová. Budova C je ve velmi  špatném technickém stavu a je dlouhodobě určena k demolici. „Nové, konečné umístění serverovny zvýší kybernetickou bezpečnost nemocnice a umožní efektivnější napojování rekonstruovaných zdravotnických provozů na nemocniční síť. Při rekonstrukci a dostavbě jednotlivých etap bude také potřeba dočasně přemístit některé provozy do náhradních prostor, k tomu mohou částečně sloužit uvolněné prostory budovy F a C,“ dodala Veronika Slaměnová.