Návštěvníci uvidí vzácné rukopisy, tisky i grafiky

4.5.2021

Muzeum umění Olomouc připravilo v jednom ze svých objektů – Arcidiecézním muzeu v Kroměříži – pro letošní rok tři výstavy. „Budou otevřeny, jakmile to situace dovolí, aktuálně počítáme s uvedenými termíny,“ potvrdil tiskový mluvčí muzea Tomáš Kasal.
Od května do srpna by měla trvat výstava věnovaná soše Panny Marie Křtinské, která představí zejména nově zrestaurovaný obraz sochy Panny Marie, která původně stála v kostele ve Křtinách. Na příkladech tisků, modlitebních knih či grafik přiblíží podobu a rozvoj úcty k milostným obrazům Panny Marie 17. až 19. století.
Bartoloměj Paprocký z Hlohol byl polský a český historik, heraldik a genealog, který v Kroměříži napsal Zrcadlo slavného markrabství moravského, zásadní dílo týkající se moravské šlechty zobrazující stručnou genealogii rodů a jejich erby. Jeho život a dílo bude připomínat výstava, která začne v květnu a potrvá do října.
V létě nebo na začátku podzimu by pak měla být zpřístupněna výstava s názvem Středověké rukopisy Kroměřížské knihovny. Na ní budou návštěvníci moci spatřit vzácné rukopisy z 9. až 16. století doplněné nově objevenými zlomky rukopisných knih. Mnoho exponátů bude vystaveno poprvé, z těch známých to bude například remešský Sakramentář z poslední třetiny 9. století či česká Duchkova bible z roku 1433. Rukopisy se budou postupně obměňovat, protože takto vzácné knihy nemohou být vystaveny déle než měsíc.