Hlavní strana

27.7.2021

Město Kroměříž si nechalo zpracovat plán udržitelné městské mobility, který má pomoct zlepšit dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví. V Kroměříži chtějí jít cestou podpory chodců, cyklistů i veřejné hromadné dopravy. Navíc jsou navrženy obchvaty města a změna dopravní obsluhy sídliště Oskol, které by mělo být připojeno tak, aby byla preferována …

Více informací

Holešovští radní přijali dvě petice od občanů města. Jedna se týkala rekonstrukce úseku cesty v ulici Horní vedoucí k ulici Přerovská a druhá rekonstrukce mostu přes potok Rusava. „Rada obě petice projednala, jak ukládá zákon. Co se týká ulice Horní, tam si lidé stěžovali na chybějící propojku v ulici Přerovská. Jezdí tam v současné době …

Více informací