Speciální škola zahájila nový školní rok ve zrekonstruovaných prostorách

14.9.2021

S prázdninami skončila i rozsáhlá rekonstrukce kroměřížské školy pro děti s postižením. Poslední prázdninový den byly opravené prostory otevřeny za přítomnosti zaměstnanců školy, hejtmana Zlínského kraje, pracovníků krajského úřadu, architekta a pracovníků dodavatelské firmy.
„Čekali jsme na tuhle chvíli dlouhých 19 let. Poštěstilo se, a dnes můžeme vidět výsledek. Akce mi vzala hodně sil, ale měla jsem štěstí na lidi, kteří mě obklopovali a kteří mě v tom nenechali,“ vzpomíná ředitelka Ludmila Kočí. V Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury se vzdělávají děti s mentálním i kombinovaným postižením a autismem. V rámci rekonstrukce budov B a C vznikly dvě učebny, nová cvičebna, další cvičebna pro individuální rehabilitační péči a zázemí pro pracovníky Speciálního pedagogického centra, které mělo doposud jinde pronajaté kanceláře.
„Není toho málo, co se nám rekonstrukcí podařilo docílit. Teď už záleží na nás zaměstnancích, co do těch zdí a vybavení vdechneme. To už je o vnímání dětí a kolegialitě a o tom, co dělá dobré klima školy,“ dodává ředitelka. Zlínský kraj poskytl na rekonstrukci návratnou finanční výpomoc ze svého rozpočtu ve výši 16,5 mil. Kč, investiční příspěvek ve výši 4,8 mil. Kč a účelový příspěvek na provoz ve výši 715 tis. Kč. Dodavatelem byla společnost PS-MSI ze Zlína.