Pro administraci zakázek využívá město také externí firmy

31.1.2023

Město Kroměříž využívá k administraci veřejných zakázek vlastní zaměstnance i externí subjekty. Mezi příspěvkové organizace, které kombinují zadávání veřejných zakázek jak skrze vlastní zaměstnance, tak externími subjekty patří Sociální služby města Kroměříže, Dům kultury v Kroměříži, Sportovní zařízení města Kroměříže, ZŠ Zachar.
Veřejné zakázky zadávají pouze vlastními zaměstnanci ZŠ Slovan, ZŠ Zámoraví, Š Mánesova, MŠ Osvoboditelů, MŠ Štítného, naopak pouze externě ZŠ U Sýpek.
Mezi největší administrované zakázky externím subjektem v roce 2021 patřilo zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem s předpokládanou hodnotou 555 mil. Kč bez DPH, stavební práce na bytovém domě v ulici Havlíčkova za 126 mil. Kč bez DPH, poskytování služeb mobilního operátora pro město za 33 mil. Kč bez DPH, dodávky a stavební práce spojené s podzemními a polopodzemními kontejnery za 19 mil. Kč bez DPH nebo sanace vlhkého zdiva radnice za 9 mil. Kč bez DPH.
Největšími veřejnými zakázkami administrovanými v roce 2022 externím subjektem patřily úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany (12 mil. Kč bez DPH), útulek pro kočky a sklad (10,5 mil. Kč bez DPH), zpracování projektové dokumentace rekonstrukce smuteční síně (3,8 mil. Kč bez DPH).