Přístav v Kroměříži pojme osmdesát lodí

17.5.2022

Pokračování trasy Baťova kanálu až do Kroměříže, kde bude postaven také přístav s kapacitou pro osmdesát lodí, stále brzdí nerealizovaný plánovaný průplav přes bělovský jez. Výstavba plavební komory na jezu Bělov dosud nebyla zahájena, neboť  ačkoliv stavba absolvovala úspěšně proces EIA již v roce 2010, následné územní řízení bylo zablokováno administrativním a technickým rozporem ohledně požadavků na zajištění migrační prostupnosti jezu a související vodoteče.
„Díky změně legislativy, která v mezidobí nastala, nebylo bohužel jiné řešení, než absolvovat celý proces posouzení vlivů na životní prostředí znova. Původní předpoklad byl pouze zkrácené řízení, avšak kompetentní úřad v říjnu 2020 rozhodl o potřebě vykonání opět celého velkého procesu včetně nutných průzkumů a posudků. Nyní máme už novou dokumentaci připravenou a probíhá její předjednání s dotčenými úřady, aby případná nedorozumění byla vysvětlena a doplněna ještě před oficiálním předložením dokumentace,“ uvedl Jan Bukovský, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR.
Jednání by měla proběhnout ještě v polovině letošního roku a pak by celá stavba včetně nového přístavu a přístaviště v Kroměříži mohla mít posouzení EIA do konce roku 2022.
„Pokud proces EIA dopadne úspěšně a bude v polovině roku 2024 vydáno stavební povolení, vzápětí plánujeme zahájit vlastní stavbu. Realizace bude trvat přibližně dva roky. V červnu 2026 by mohla být plavební komora v provozu. Investiční náklady plavební komory jsou kalkulovány na 293 mil. Kč, dalších 230 mil. Kč budou náklady na nový přístav Kroměříž pro 80 lodí,“ doplnil informace Jan Bukovský