Poplatky z pobytu v Kroměříži zrušili, v Chropyni a Morkovicích je nevybírají

6.4.2021

Místní poplatek z pobytu je poplatkem, který od 1. ledna loňského roku nahradil v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek z pobytu může zavést, a to formou obecně závazné vyhlášky, kterákoli obec a maximálně může činit 21 Kč za den. Poplatek se týká osob, které v obci nejsou přihlášené k trvalému pobytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které mají vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu a je odváděn prostřednictvím poskytovatele úplatného pobytu.
Sazby se ve městech regionu výrazně liší. Kroměřížská radnice například tento poplatek zrušila od ledna. „Důvodem je snaha podpořit provozovatele hotelů, penzionů a dalších ubytovacích služeb, jejichž podnikání patřilo k těm velmi zasaženým opatřeními státu proti epidemii koronaviru,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Město na poplatku z pobytu přijde zhruba o sto tisíc korun. Loni činil v Kroměříži poplatek pět korun za den.
Sazba poplatku v Bystřici pod Hostýnem činí 10 Kč za den. Výše místního poplatku z pobytu se tam neměnila. Nová vyhláška reagovala pouze na novelu zákona o místních poplatcích schváleného na sklonku loňského roku. Výše poplatku z pobytu v Koryčanech se pro letošní rok také nezměnila a zůstala stejná jako v roce 2020, tedy šest korun za každý započatý den. V Morkovicích nebo Chropyni poplatek z pobytu nevybírají vůbec.