Petice upozornily na problémy, které se radnice snaží řešit

27.7.2021

Holešovští radní přijali dvě petice od občanů města. Jedna se týkala rekonstrukce úseku cesty v ulici Horní vedoucí k ulici Přerovská a druhá rekonstrukce mostu přes potok Rusava.
„Rada obě petice projednala, jak ukládá zákon. Co se týká ulice Horní, tam si lidé stěžovali na chybějící propojku v ulici Přerovská. Jezdí tam v současné době prakticky po polní cestě, která byla několikrát opravována navezením stavební sutě a podobných materiálů. Byla tak stále navyšována a je ve velmi špatném stavu. Zastupitelstvo vyčlenilo částku 750 tisíc korun na opravu cesty,“ sdělil starosta Holešova Rudolf Seifert. Bude stržen stávající povrch a komunikace upravena tak, aby zaručovala bezpečný pohyb vozidel.
Druhá petice se týkala rekonstrukce mostu v lokalitě u domu s pečovatelskou službou. „Tento most je starý nejméně padesát let. Je železný a jsou na něm navařeny plechové pláty, které se postupně uvolňovaly. Když přes most přejíždí někdo na bruslích nebo malých koloběžkách, tak to dělá obrovský hluk a ruší tak obyvatele v okolí. Most bude opraven a pláty budou znovu přivařeny,“ vysvětlil starosta. Most, který radnice plánuje opravit, není ve městě jediným přes Rusavu. Ve Všetulích je jeden z hlavních, který byl v rámci revitalizace ulice 6. května již rekonstruován, a další mosty a lávky by měly také projít opravami. „Připravuje se rekonstrukce silničního mostu v ulici Přerovská v rámci rekonstrukce povrchu komunikace v celé ulici. Většina menších lávek nebyla opravována desítky let, ale zatím není podle mého názoru žádná z nich v havarijním stavu, aby si vynutila okamžitou opravu nebo dokonce uzavření. Problém je, že vybudování nové lávky vyjde přibližně na 2,5 milionu korun a nikdo pořádně neví, komu daná lávka patří. Povodí Moravy od toho dává ruce  pryč, protože je nepotřebuje. Město nevlastní dané pozemky a nemá ani dostatek finančních prostředků. Jedná se o problém, který se táhne a bude se muset  řešit,“ zdůraznil Rudolf Seifert.